آپلود مدارک

  • لطفا شماره ملی فردی که اکانت به نامشون ثبت شده را وارد نمایید.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png.
    لطفا حتما تصویر کارت ملی شخصی که یوزر به نامشون هست را آپلود نمایید!
  • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png.
    لطفا حتما تصویر شناسنامه شخصی که یوزر به نامشون هست را آپلود نمایید!
فهرست